Pār kalniņu Ūsiņš jāj
Ar akmeņa kumeliņ’
Tas atnesa kokiem lapas
Zemei zaļu āboliņ’

SAULESRITS

Vispārnacionāls, vispārlatvisks labums – visai latvju zemei un tautai!

SAULESRITS ar savu darbību tur un vairo latviešu tautas garīgo spēku! Izveidojot Vidzemē savu rituālo svētvietu ar 9 ugunskuru un akmeņu sistēmām, kurā ar ugunsrituāliem tur visus 8 saules gadskārtu godus.

SAULESRITS veido latviskās dzīvesziņas centru – vietu, kurā katrs latvietis var ierasties, atvērt fiziskas durvis un, dodoties iekšā, saņemt vienkopus zināšanas un prasmes latviskajā dzīvesziņā – senču vieduma “esenci”. Šādas vietas latviešiem šobrīd nav, bet tā ir ļoti nepieciešama un svarīga.

Kopā esot mēs veidojam kopēju spēku, kas palīdz mūsu zemei un tautai, pat tieši it kā neko nedarot. Esamība kā tāda dod savu artavu kopējā lietā – līdzībā ar uguni –katra malkas pagale dod savu spēku kopīgajam ugunskuram, lai gan atsevišķa pagale ne kur uguni, ne spēj to noturēt, bet kopībā pietiek ar to, ka viņa vienkārši tur ir.

Facebook Pagelike Widget

SAULESRITS AICINA UZ SAIETU TREJDEVIŅI

     Būt latvietim – nozīmē gribēt Augt par latvieti – kopt sevī latviskumu, tradīciju un pārmantot senču dzīvesziņu.
Jau ceturto gadu saiets Trejdeviņi, piedāvā iespēju ikvienam, nedēļas garumā izzināt latvisko
dzīvesziņu, iedzīvinot to savā ikdienā. Saieta dalībniekiem, gan pieaugušajiem, gan bērniem ir
iespēja apmeklēt Ritus, kas veido izpratni par latvisko dzīvesziņu kopumā, savukārt, Cilšu laikā
ikviens caur praksi pieredz un kopj latviskumu sevī, attīstot sevī spējas izmantot senču zinības
savas dzīves kvalitātes celšanai.
     Mūsu senči dzīvoja saskanā ar dabas ritu, lai attīstītu sevī spēju atrasties kopsadarbībā ar dabu, veidojot līdzsvarotu dzīves gājumu, saietam ir izvēlēta īpaša vieta – dabas un miera
ieskautās “Meža salas”, kuru saimnieks ir arī viens no Saieta idejas autoriem Roberts Šilings.
     Piesaki savu dalību latviskās dzīvesziņas saietā TREJDEVIŅI!